Default

default - słowo kluczowe języka C#

Opcjonalna etykieta instrukcji warunkowej Switch. Jeżeli żadena etykieta nie zostanie wykonana, wówczas aplikacja wykona domyślne instrukcje.

Przykład:

switch (Foo)
{
  case "Bar":
  case "Foo":

    // kod
    break;

  default:
    // domyslne instrukcje
}

Zobacz też:

1 komentarz

komentarz jak przy 'case'