If

if - słowo kluczowe języka C#

Ta właśnie instrukcja jest używana przez wszystkich programistów najczęściej. Samo słowo "if" oznacza "jeśli/jeżeli". Instrukcja if sprawdza czy został spełniony jakiś warunek.

if (i == 1)
{
     //wyrażenie "i == 1" jest prawdziwe 
}
else
{
    //opcjonalny blok else, wykonywany gdy wyrażenie nie jest prawdziwe
}

W C# wyrażenie musi zwracać wartość logiczną (bool). Oznacza to, że nie prawidłowy jest zapis if (zmienna). Wyrażenie takie należy zapisać jako if (zmiennna == true)

Ograniczenie takie zostało wprowadzone aby wyeliminować znane z C/C++ błędy takie jak pomylenie operatora "=" z "==".</dfn>

Zobacz też:

1 komentarz

no jedna z cech C#, której nie lubię
niedziałanie if(zmienna)