Protected

Adam Boduch

protected - słowo kluczowe języka C#

Słowo kluczowe protected to tzw. modyfikator dostępu. Wiąże się on z tematyką programowania obiektowego, a konkretnie z hermetyzacją. Elementy zadeklarowane z użyciem słowa kluczowego protected będą traktowane jako chronione. Oznacza to, że takie elementy będą dostępne dla danej klasy oraz na potrzeby klas dziedziczonych. Nie będą natomiast widoczne na zewnątrz klasy. Przykładowo:

class Foo
{
  protected int X = 10;

  protected void FooBar()
  {
    X = 20;
  }
}

class Bar : Foo
{
  public Bar()
  {
    FooBar(); // odwołanie do elementu z klasy Foo
    Console.Write(X);
  }
}

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    Bar MyBar = new Bar();     
  }
}

Taki kod zostanie skompilowany prawidłowo. Należy zaznaczyć jednak, że do elementów określonych jako protected, i - które są dziedziczone - nie ma dostępu z poziomu obiektu MyBar.

Zobacz też:

1 komentarz

public Bar()
{
FooBar(); // odwołanie do elementu z klasy Foo
Console.Write(X);
}

Tutaj nawet nie ma typu funkcji .