Const

Adam Boduch

const - słowo kluczowe języka C#

Słowo kluczowe const służy do deklarowania tzw. stałych. Stałe deklarujemy podobnie jak zmienne, z tą różnicą iż wartości stałych nie mogą być modyfikowane w trakcie działania programu. Wartość stałych są przypisywane w momencie powstawania aplikacji, przykładowo:

const string Foo = "Hello World!";

Należy pamiętać, że wartości stałych nie mogą być modyfikowane w programie, np. instrukcja Foo = "Test" spowoduje błąd kompilacji: The left-hand side of an assignment must be a variable, property or indexer.

Oczywiście stałe mogą być również polami klasy.

Zobacz też:

0 komentarzy