Protected internal

Adam Boduch

protected internal - konstrukcja języka C#

Konstrukcja protected internal jest połączeniem dwóch słów kluczowych: Protected oraz Internal, które są tzw. modyfikatorami dostępu. Język C# nie pozwala deklarować elementów/typów z więcej niż jednym modyfikatorem. Wyjątkiem jest właśnie połączenie internal oraz protected.

Element zadeklarowany z użyciem tej konstrukcji będzie chroniony. Oznacza to, że będzie on dostępny jedynie dla klas potomnych. Dodatkowo słowo internal oznacza, że jedynie podzespół, w którym dany element został zadeklarowany, będzie mógł skorzystać z danego elementu.

Zobacz też:

1 komentarz

Myślę, że można by dodać przykład wykorzystania protected internal na systemie pluginów. Czyli mamy klase BasePlugin w jednym zestawie (podzespole) i pozostałe zestawy dziedziczą po BasePlugin. Ale dzięki protected internal robimy sobie w pierwszym zestawie klase SpecialBuildInPlugin, która ma przywilej do jakiejś ukrytej funkcjonalności.