Foreach

foreach - słowo kluczowe języka C#

To słowo kluczowe służy do konstruowania tzw. pętli umożliwiających określone wielokrotne wykonywanie tych samych instrukcji. Pętla foreach (znana programistom Perla czy też PHP) służy do poruszania się po tablicach.

Oto przykład programu, który wyświetli listę elementów z tablicy args:

using System;

public class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    foreach (string current in args)
    {
      Console.WriteLine(current);
    }
  }
}

Pierwszym argumentem pętli jest zmienna, do której przypisana zostanie wartość elementu tablicy. Przy każdej iteracji odczytywany jest kolejny element tablicy, który jest przypisywany właśnie, wspomnianej zmiennej.

Pamiętaj ze zmienna iteracyjna (w powyższym przykładzie current) nie może być modyfikowana.

Pętla foreach upraszcza odczytywanie tablic. Taki sam kod z użyciem pętli For wyglądał by mniej czytelnie:

using System;

public class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    for (int n = 0; n < args.Length; n++)
    {
      Console.WriteLine(args[n]);
    }
  }
}

Pętli foreach można używać z obiektami innymi niż tablice. Aby użyć jej dla obiektu zdefiniowanego przez użytkownika trzeba użyć specyficznego interfejsu jakim jest indeksator.

Zobacz też:

1 komentarz

Pętli foreach można używać z obiektami innymi niż tablice. Aby użyć jej dla obiektu zdefiniowanego przez użytkownika trzeba użyć specyficznego interfejsu jakim jest indeksator.

Co za bzdury.