Using

using - słowo kluczowe języka C#

Dyrektywa using ułatwia odwoływanie się do typów. Obrazuje to następujacy przypadek:

/* Brak dyrektywy using */

public class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    System.Console.WriteLine("Hello");
  }
}
using System;

public class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    /* przestrzeń nazw 'System' jest już używana, 
      wiec można odwołać się do metody WriteLine krócej */
    Console.WriteLine("Hello");
  }
}

Jeżeli klasa jest głęboko zagnieżdżona można zredukować sobie ilość pisania przez użycie takiej konstrukcji:

using Konsola = System.Console;

public class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    Konsola.WriteLine("Hello");
  }
}

Słowo kluczowe using służy również do szybkiego wykorzystywania obiektów:

using (Font MyFont = new Font("Arial", 10.0f))
{
  // operacje
}

Po wyjściu z bloku using, obiekt zostaje zwolniony. Jednakże klasa, której obiekt inicjujemy musi implementować interfejs System.IDisposable.

Zobacz też:

1 komentarz

Using służy też do "szybkiego wykorzystania obiektu". Po zejściu z bloku using dany obiekt zostaje automatycznie usuniety:
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/csref/html/vclrfusingstatement.asp

Nie trzeba wtedy liczyć na usuwanie t.zw. nieuzytków poprzez garbage collection.