Zaproszenie na #Map_IT! Mapping Hackathon.

Adam Boduch

MapIT.jpg

W imieniu firmy Here Technologies zapraszamy do udziału w wydarzeniu #Map_IT! Mapping Hackathon. Konkurs odbędzie się w dniach 17-18 listopada w Krakowie. Zadaniem drużyn
będzie budowa rozwiązania wykorzystującego Here Api w ramach jednego z proponowanych tematów:

  • Environment,
  • Social Responsibility,
  • Smart Cities,
  • Smart Mobility, Public Transportation & Logistics,
  • Sports & Tourism.

Podczas trwającego 24 godziny hackathonu uczestnicy będą mogli wziąć udział w warsztatach z Here Api (https://developer.here.com), które prowadzone będą przez pracowników HERE.
Mentorami wydarzenia są przedstawiciele Uniwesytetu Jagiellońskieo i Akademii Górniczo-Hutniczej oraz firm FEV, Garmin, Here, PTV Group, Pure Interactive, Tieto, Traficar.

Kryteria oceny powstałych projektów będą uwzględniać kreatywność, interdyscyplinarność i możliwość praktycznego wykorzystania.

Więcej informacji o wydarzeniu znajduje się na stronie http://www.map-it.com.pl/ oraz na Facebooku https://www.facebook.com/HEREMapIT/

Zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych.

Organizatorzy #Map_IT! Mapping Hackathon
Here Technologies
https://www.here.com

Kontakt:
MapIT@here.com

0 komentarzy