ACE 2014 On Lean and Agile Best Practices

Adam Boduch

Już w miesiącu Czerwcu w Krakowie odbędzie się 5 edycja konferencji ACE! On Lean and Agile Best Practices.

W poprzednich latach mogliśmy wysłuchać prezentacji między innymi: Jurgen’a Appelo, autora Managamenet 3.0, Jim’a Benson’a autora Personal Kanbad, Rachel Davies autorki Agile Coaching oraz Dave’a Snowden’a, który jest twórcą modelu Cynefin.

Twórcy konferencji ACE starają się tworzyć program, który jest inspiracją dla polskiej społeczności związanej z wytwarzaniem oprogramowania. Podczas konferencji przywołujemy realne przykłady projektów i zastosowań metodyk zwinnych w praktyce. Jednak jednym z bardzo istotnych wyzwań jest budowanie w Polsce, właśnie w Krakowie wydarzenia, które gromadzi także mentorów i osoby zajmujące się poszczególnymi obszarami, poza Polską. ACE bowiem chce dostarczać wiedzy o najlepszych praktykach, które już mają zastosowanie poza granicami kraju, a ich przekazanie, może przynić się do rozwiązania wyzwań projektowych w Polsce, z jakimi zmagają się firmy.

“To świetna formuła łączenia najlepszych praktyk ekspertów z zagranicy z lokalną społecznością z Krakowa i wielu innych dużych miast. To jedyne takie forum, gdzie networking oraz możliwość weryfikacji metod, używanych w projektach IT w Polsce, nabiera czystego praktycznego znaczenia.” - mówi Paul Klipp organizator konferencji.

Paul Klipp przeprowadził się do Polski dekadę temu i rozpoczął na tym dziewiczym wtedy rynku działalność firmy, która dostarczała projekty budowane w Ruby on Rails - była i jest to jedna z najstarszych firm tego typu w Europie. Od samego początku Paul aktywnie zajmował się rozwojem społeczności lokalnej i poszukiwał osób tak samo zdeterminowanych do tego rozwoju, jak i on sam. Tym sposobem Paul rozpoczął inicjatywy takie, jak: Krakow Ruby Users Group, IT Small Business Alliance. Rozpoczął on również realizację pierwszych spotkań Open Coffee w Krakowie.

Konferencja ACE! była kolejnym puzlem w układance. Paul marzył o stworzeniu tej konferencji, położeniu głównego nacisku na Krakow, ponieważ to w nim widział i wciąż widzi, solidnego partnera do różnorodnych projektów IT, które krakowskie firmy mogą lub mogłyby prowadzić dla klientów z zaganicy. Paul wierzy bowiem w to, że to Kraków może stać się wielkim oknem IT z Polski do świata projektów globalnych.

Konferencja ACE wraz z komitetem ją organizującym kładzie co roku nacisk na program, który adresuje najbardziej aktualne wyzwania, z którymi mierzą się firmy IT.

“Największym długofalowym wyzwaniem dla polskich firm IT jest stabilny wzrost” - mowi Brodziński.

“Oferta cenowa nie wystarcza już jako istotny argument dla potencjalnych klientów. Firmy oczekują teraz szybkiego działania, a i świat zewnętrzny również jest wymagający, ze względu na globalizację i zmiany, które w dzisiejszych czasach odbywają się znacznie szybciej, niż zwykle. Naszą odpowiedzią na to jest zaoferowanie podczas konferencji, przeglądu modeli biznesowych, które sprawdziły się na dojrzałych i znacznie bardziej wymagających rynkach. Innym istotnym czynnikiem sukcesu jest obok konkurencji cenowej, oferowanie spójnego procesu wytwarzania oprogramowania oraz komunikacji z klientami. Zrozumienie, w jaki sposób wytwarzamy oprogramowanie zarówno w aspekcie samego procesu, jak i czynnika ludzkiego, który wytwarza kod, to podstawa wiedzy, jaką ACE! ma do zaoferowania” - mówi Paul Klipp.

“Polska już jest znana z tego, że posiada bardzo dobrych programistów. Wraz z konferencją ACE! chcemy spowodować, że ich doświadczenia zostaną przekazane na forum uczestników konferencji i będą czymś znacznie większym, niż zwykłe teoretyczne uczenie się.” - dodaje Paul Klipp.

W programie konferencji organizatorzy chcą zachować balans pomiędzy przekazywaniem najlepszych praktyk, a rozmową, z liderami, które również prowadzą do usprawnień. Główny nacisk kładziony jest na przestrzenie do networkingu, w których podczas konferencji będzie można prowadzić rozmowy, wymiany myśli, prezentować idee. Wszystko po to, aby uczestnicy konferencji mogli odkrywać nowe drogi i możliwości usprawniania procesu związanego z dostarczaniem oprogramowania.

Andrzej Brandt, właściciel firmy Code Sprinters z Krakowa, specjalizującej się w szkoleniach IT, spędza dużo czasu doradzając polskim firmom, zarówno małym, jak i większym, jakie procesy wdrażać, jak je monitorować, jak usprawniać. Na pytanie o największe wyzwania, z jakimi firmy te się mierzą odpowiada:

“Polskie firmy rosną coraz szybciej, stają się coraz bardziej ambitne i chcą brać odpowiedzialność za dostarczanie końcowych produktów do swoich klientów. A to wymaga znacznie większych kompetencji nie tylko w zakresie tworzenia oprogramowania, ale także na przykład lepszej koordynacji pracy zespołów programistycznych.”

Z kolei Tomasz Zarzeczny, Site Manager z firmy Schibsted Tech Polska w Gdańsku dodaje: “Kluczowym czynnikiem sukcesu firm IT jest umiejętność stworzenia środowiska pracy, które z jednej strony stanowi wyzwanie dla zespołów, z drugiej pozwala pracownikom na realizację swoich planów związanych z rozwojem w strukturach firmy.”

To tylko niektóre z istotnych powodów, z którymi organizatorzy ACE2014! spotkali się przez ostatni rok, od momentuy zakończenia ostatniej edycji konferencji w roku 2013. Dlatego też program konferencji

ACE 2014! sprowadza się nie tylko do tematyki typowo technicznej, ale także porusza tematy związane z: komunikacją w zespołach projektowych, organizacją uczącą się, psychologią, motywacją czy zarządzaniem zmianą. Pełen program konferencji znajduje się na stronie http://aceconf.com/schedule2013/

0 komentarzy