Unchecked

unchecked - słowo kluczowe języka C#

Instrukcje Checked i unchecked służą do informowania środowiska uruchomieniowego jak ma ono traktować błędy związane z przepełnieniem zmiennej.

Użycie bloku unchecked powoduje ze przy przepełnieniu zmiennej nie są zgłaszane żadne wyjątki.

using System;

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    byte a = 200;
    byte b = 75;
    byte c = 0;
      
    unchecked
    {
      /* wynikiem dodawania jast 275 a w zmiennej typu byte mieści
        sie liczba 255 - mimo to nie zostanie zgłoszony wyjątek, 
        a zmienna c będzie miała wartość 0 */
      c = (byte) (a + b);
    }
  
    Console.WriteLine("{0}", c);
  }
}

Odwrotny efekt daje użycie instrukcji Checked

Konstrukcje te są dostępne w języku C# aby dać programiście wybór między bezpieczeństwem jakie daje użycie Checked, a wydajnością, która wzrasta gdy używa się instrukcji unchecked.

Zobacz też:

0 komentarzy