True

Adam Boduch

true - słowo kluczowe języka C#

Słowo true to literał, używany w połączeniu z typem Bool oraz instrukcjami warunkowymi. Przykładowo:

bool B = true;
Console.WriteLine(B ? "Prawda" : "Fałsz");

Oznacza wartość prawdziwą w połączeniu z typem Bool:

bool B = true;

if (B == true)
{
// kod
}

Zobacz też:

0 komentarzy