Preprocesor

W C# istnieje preprocesor podobny do tego z języka C/C++. Jest on jednak dosyć okrojony, a jego rolę przejmują w pewnym stopniu Atrybuty.

Różnice w stosunku do preprocesora C stanowi zupełne pominięcie dyrektywy #include oraz brak możliwości definiowania wartości dla stałych, w dyrektywie #define.

Dyrektywa #include w C# nie istnieje ze względu na sposób w jaki kod jest kompilowany. Deklaracja klasy jest jednocześnie jej definicją (nie istnieje oddzielna część implementacyjna), nie ma też plików nagłówkowych. Ponadto gdy kompilowane jest kilka plików, to są one traktowane jako jeden wielki plik z kodem źródłowym w którym nie ma znaczenia kolejność definicji (W C/C++ aby użyć funkcji trzeba było ją zadeklarować przed użyciem, w C# nie ma znaczenia kolejność definicji).

Aby skompilować za pomocą kompilatora Csc program złożony z kilku plików po prostu wymień ich nazwy, np:

csc pierwszy.cs drugi.cs trzeci.cs

Jeśli nie zostanie użyta opcja /out: to nazwa pierwszego pliku będzie jednocześnie nazwą pliku wynikowego.

Zobacz też Kompilator sterowany z wiersza poleceń
</dfn>

Dyrektywy preprocesora

#elif
#endif
#else
#error
#define
#if
#line
#regiony
#undef
#warning

#region

  • 2014-11-16 16:16
  • 0 komentarzy
  • 2722 odsłony

#region

  • 2014-11-16 13:08
  • 0 komentarzy
  • 2114 odsłon

0 komentarzy