1 komentarz

Dobry artykuł obrazujący zastosowanie typów wyliczeniowych można znaleźć tu: http://www.csharp.opiumsoft.pl/stale-wyliczeniowe-enum-w-net