Partial

Adam Boduch

partial - słowo kluczowe języka C#

Słowo kluczowe partial umożliwia podzielenie klasy, struktury czy też interfejsu na kilka plików. Jest to bardzo przydatne w przypadku większych projektów i bardziej rozbudowanych typów.

// plik1.cs
namespace TestNamespace
{
  partial class Foo 
  { 
    static public void Bar()
    {
    }
  } 
}

// plik2.cs
namespace TestNamespace
{
  partial class Foo 
  {
    static public void FooBar()
    {
    }
  }
} 

Słowo kluczowe partial to nowość języka C# 2.0

Zobacz też:

0 komentarzy