LINQ

Sandra

LINQ ( Language Integrated Query ) jest technologią pozwalającą na szybkie i wygodne tworzenie zapytań do obiektów. Pod względem składni przypomina on SQL. Korzystanie z LINQ pozwala na wydzielenie pewnej części z obiektu, co do którego tworzymy zapytanie.

Tworząc zapytania mamy możliwość skorzystania z dwóch systemów notacji:

 1. notacja z kropką
var query = collection.Select(n=>n).Where(s=>s <= 4).ToArray();
 1. notacja zapytań standardowych
IEnumerable<int> scoreQuery =
      from score in scores
      where score > 80
      select score;

Opanowanie tworzenia oraz korzystania z wyrażeń LINQ jest stosunkowo proste ze względu na użycie wielu znanych z C# instrukcji języka. Korzystanie z LINQ wymaga podpięcia biblioteki

using System.Linq;

Z pomocą LINQ operujemy na wartościach kolekcji czy bazy danych w sposób najbardziej zbliżony do znanych nam już konstrukcji języka C# oraz zapytań SQL.

0 komentarzy