Krótki opis kolekcji

xeo545x39

Kolekcje

Kolekcje w C# to nic innego jak zbiór elementów. Kolekcje możemy podzielić na generyczne (System.Collections.Generic) i zwykłe (System.Collections). Najpopularniejszymi kolekcjami są:

  • lista (List<T>)
  • słownik (Dictionary<T>)
  • stos (Stack<T>)
  • kolejka (Queue<T>)
  • lista tablic (ArrayList)
  • lista posortowana (SortedList<T>)
  • słownik posortowany (SortedDictionary<T>)

Można też stworzyć własną kolekcję, powinna ona implementować interfejs ICollection i IEnumerable. Użycie kolekcji jest takie jak użycie innych klas, musimy ją zadeklarować, zainicjalizować i możemy wykonywać na niej stosowne operacje.

Więcej na temat kolekcji znajdziesz tutaj: http://4programmers.net/C_Sharp/Wprowadzenie/Rozdzia%C5%82_7#id-Kolekcje

1 komentarz

Ten komentarz poniżej warto skasowac(wulgaryzmy)