Char

Adam Boduch

char - słowo kluczowe języka C#

Typ znakowy reprezentujący pojedyńczy znak Unicode. Każdy znak zajmuje w pamięci komputera 2 bajty (16 bitów), stąd do zmiennej tego typu można przypisać prawie każdy znak rozpoznawany na świecie.

Wartość przypisana do zmiennej typu char może być reprezentowana przez wartość heksadecymalną lub poprzez rzutowanie:

char c1 = 'A';
char c2 = '\x0058';
char c3 = (char)65;

Odpowiednikiem typu char w środowisku .NET Framework jest System.Char.

Zobacz też:

0 komentarzy