Byte

Adam Boduch

byte - słowo kluczowe języka C#

Słowo kluczowe byte służy jako typ danych umożliwiający przechowywanie w zmiennej wartości całkowitej, 8 bitowej. Zmienna typu byte umożliwia przechowywanie wartości z zakresu 0..255:

byte B = 255;

Odpowiednikiem typu byte w środowisku .NET Framework jest System.Byte.

Zobacz też:

0 komentarzy