Abstract

Japer

abstract - słowo kluczowe języka C#

Słowo kluczowe abstract może być użyte w kontekście:

Przykład użycia:

abstract class Foo
{
	public abstract void X();
	public abstract int Prop { get; }
}

class Bar : Foo
{
	public override void X()
	{
		Console.WriteLine("Test: " + Prop);
	}
	public override int Prop
	{
		get { return 44; }
	}
}

0 komentarzy