duplikacja i błędy danych ze znacznika 'lokalnyId'

0

Witam,

Potrzebuje wydobyć treść znacznika lokalnyId oraz sprawdzić stan składni w przypadku syntax error
z (przykładowej) składni pliku xml.


<gml:FeatureCollection xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" xmlns:ot="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:bazaDanychObiektowTopograficznych10k:2.0" gml:id="GUGiK_OT_KUMN_A" xsi:schemaLocation="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:bazaDanychObiektowTopograficznych10k:2.0 ../XSD/BDOT10k_BDOO.xsd">
	<gml:featureMember>
		<ot:OT_KUMN_A gml:id="id_272D6AAF-DB0F-9B0E-E053-CC2BA8C0B5EA">
			<ot:lokalnyId>272D6AAF-DB0F-9B0E-E053-CC2BA1testPB</ot:lokalnyId>
			<ot:przestrzenNazw>PL.PZGiK.337.BDOT10k</ot:przestrzenNazw>
			<ot:wersja>2015-07-30T00:00:00</ot:wersja>
			<ot:poczatekWersjiObiektu>2015-07-30T00:00:00</ot:poczatekWersjiObiektu>
			<ot:oznaczenieZmiany>...</ot:oznaczenieZmiany>
			<ot:zrodloDanychGeometrycznych>...</ot:zrodloDanychGeometrycznych>
			<ot:geometria>
				 gml:id="id-e597f8e9-a1cd-458e-9442-c32a7e4fc280-0" srsName="EPSG:2180" srsDimension="2">
					<gml:exterior>
						<gml:LinearRing>
							<gml:posList>279700.74 397225.41 ... 279655.74 397225.41 279655.74 397225.41</gml:posList>
						</gml:LinearRing>
					</gml:exterior>
				</gml:Polygon>
			</ot:geometria>
		</ot:OT_KUMN_A>
	</gml:featureMember>
	

Z takiego pliku mam dwa przypadki do wykonania:

 1. Sprawdzenie walidacji.
  Dzieje się to kodem:
 plikGML = pliki[int(task.description())]
 try:
      walidowanyPlik = lxml.etree.parse(plikGML)
      nazwa = plikGML[-13:-4]
      print (nazwa)
      unique_lokalnyId = set()
      plikiZparsowane.append(plikGML) # przechowujemy pliki, które są na tyle dobre by wykonać ew. kontrole atrybutowe
      ns = {'bt': 'urn:gugik:specyfikacje:gmlas:modelPodstawowy:1.0'}
      try:
        if walidowanyPlik.xpath('//*[namespace-uri()="%s"]' % ns['bt'], namespaces=ns):
          raise OSError("Plik nie jest zgodny z obowiązującym schematem aplikacyjnym GML - z plikiem XSD. Plik wykorzystuje przestrzeń nazw Modelu Podstawowego, która była wykorzystywana w schematach aplikacyjnych przed 2021 rokiem.")
      except:
        pass
      root = walidowanyPlik.getroot()
      if root != None:
        wynikWalidacji = xmlschema.validate(walidowanyPlik)
        if not wynikWalidacji:
          walidacjaZWynikiemPozytywnym = False
          element=walidowanyPlik.iter()
          elements_list = list(element)
          zakresy = []
          for element in elements_list:
            if element.tag.endswith('featureMember'):
              start_line = element.sourceline
              end_line = element.getnext().sourceline if element.getnext() else float('inf')
              zakresy.append((start_line, end_line))
          for error in xmlschema.error_log:
            line_number = error.line

            if line_number:
              found_in_range = False
              for start_line, end_line in zakresy:
                if start_line <= line_number <= end_line:
                  found_in_range = True
                  for element in elements_list:
                    if start_line <= element.sourceline <= end_line:
                      ot_elements = element.xpath('.//*[contains(name(), "lokalnyId")]', namespaces=ns)
                      for ot_element in ot_elements:
                        if ot_element.sourceline and ot_element.sourceline <= line_number: # błąd jest poniżej
                          lokalnyId = ot_element.text
                          if lokalnyId:
                            unique_lokalnyId.add(lokalnyId)
                            break
                        elif ot_element.sourceline > line_number: # błąd linii jest poniżej
                          lokalnyId = ot_element.text
                          if lokalnyId:
                            unique_lokalnyId.add(lokalnyId)
                            break
                      break

          print("Unikalne lokalne ID:", unique_lokalnyId) #typ set

Finalne unique_lokalnyId jest prawidłowy i trafia do:

return {'taskID':task.description(), 'plikGML':plikGML, 'error':xmlschema.error_log, "lokalnyId":unique_lokalnyId}

, ale potrzebuje z tego seta wydobyć tak, by każdy wpisywał się oddzielnie do kolumny excela lub pdf-a odpowiadającemu wierszowi dla 3 pozostałych wartości w return
w tym celu szef mój napisał coś takiego:

 for i in range(len(value['error'])): #value to powyższy return, gdyż jest to w oddzielnej funkcji 
          # for j in value['lokalnyId']:
          #   lokalnyId_df.append(str(j))
          opisBledu = value['error'][i].message
          for key in frazy:
            opisBledu = opisBledu.replace(key,frazy[key]) # tłumaczenie- tablica powyżej
          msg = 'Walidacja pliku: ' + str(value['plikGML']) + ' z wynikiem negatywnym.\n' + \
             '- ' + config['KodyWalidacji'][value['error'][i].type_name] + '\n' + \
             '- wiersz: ' + str(value['error'][i].line) + '\n' + \
             '- komunikat błędu: ' + opisBledu + '\n\n'
          if formatPlikuRaportu == 'txt':
            plikRaportu.write(msg)
          else:
            walidowanePliki_df.append(str(value['plikGML']))
            wiersze_df.append(str(value['error'][i].line))
            opisyBledow_df.append(config['KodyWalidacji'][value['error'][i].type_name])
            komunikatyBledow_df.append(opisBledu)
            lokalnyId_df.append(str(value['lokalnyId']))

a ja muszę dodać dodać do tego kodu jeszcze wartości z unique_lokalnyId (set) lub lokalnyId, aby prawidłowo dodawały się do tablicy:

bledyWalidacji = {'WALIDOWANY PLIK': walidowanePliki_df, 'WIERSZ': wiersze_df, 'OPIS BŁĘDU': opisyBledow_df, 'KOMUNIKAT BŁĘDU': komunikatyBledow_df, 'LOKALNY ID OBIEKTU':lokalnyId_df} wykorzystywanej później do tworzenia raportu w excelu i adobe.

Obecnie w pierwszej wyświetlają się nieprawidłowo (dublowanie ostatniej wartości seta), a drugiej nie pozwala z powodu różnic długości danych

 1. Obsługa przypadku (również ze wpisaniem lokalnyId)
  except lxml.etree.XMLSyntaxError as error: oraz except OSError as error:
  Tutaj Gemini AI zaproponowało mi sprawdzanie z patternu:
except lxml.etree.XMLSyntaxError as error:
  error_message = str(error) # zmiana typu błędu na string
  walidacjaZWynikiemPozytywnym = False
  print (error_message)
  first_digit = re.search(r'\d', error_message).group()
  # Wydobycie linii z frazy
  line_numbers = re.findall(r'line (\d+)', error_message)
  line_number = int(line_numbers[0]) if line_numbers else None
  print("Numer linii:", line_number)

  if line_number:
    # Odczytanie zawartości pliku GML (np. 'plik.gml')
    with open(plikGML, 'r') as file:
      gml_content = file.readlines()

    # Wyszukiwanie najbliższego lokalnyId
    lokalnyId = None
    i = line_number - 1
    pattern = re.compile(r'(\w{8}-\w{4}-\w{4}-\w{4}-\w{12})')
    while lokalnyId is None and i >= 0:
      match = pattern.search(gml_content[i])
      if match:
        lokalnyId = match.group(1)
      i -= 1

    # Szukanie lokalnyId w dół od linii z błędem (jeśli nie znaleziono wcześniej)
    if not lokalnyId:
      for i in range(line_number, len(gml_content)):
        match = pattern.search(gml_content[i])
        if match:
          lokalnyId = match.group(1)
          break

    # Sprawdzenie, czy lokalnyId znajduje się w znacznikach <ot:lokalnyId>
    if lokalnyId and not lokalnyId.startswith('<ot:lokalnyId>') and not lokalnyId.endswith('</ot:lokalnyId>'):
      lokalnyId = None

    print("Znaleziony lokalnyId:", lokalnyId)

    return {'taskID':task.description(), 'plikGML':plikGML, 'error':error, "lokalnyId":lokalnyId}


tyle że podaje błędne, bo jak można spojrzeć na strukturze załączonej na początku pattern (\w{8}-\w{4}-\w{4}-\w{4}-\w{12}) występuje dwukrotnie, co spowodowało konieczność rozbicia na przypadki (moja robota):

with open(plikGML, 'r') as file:
          gml_content = file.readlines()
        i = line_number - 1
        pattern = re.compile(r'(\w{8}-\w{4}-\w{4}-\w{4}-\w{12})')
        pattern_fm = re.compile(r'[<^]gml:featureMember[^>]')
        pattern_geometria_start = re.compile(r'<[^>]*:geometria>')
        pattern_geometria_end = re.compile(r'</[^>]*:geometria>')
        pattern_partial_geometria = re.compile(r'<gml:(Polygon|Point|Curve)[^>]', re.IGNORECASE)
        inside_fm = False
        inside_geometria = False
        lokalnyId = None
        while lokalnyId is None and i >= 0:
        # Szukanie lokalnyId w górę od linii z błędem
        #for i in range(line_number - 1, -1, -1):
          if pattern_geometria_start.search(gml_content[i]) or pattern_partial_geometria.search(gml_content[i]):
            inside_geometria = True
          if pattern_geometria_end.search(gml_content[i]):
            inside_geometria = False
          # if not inside_geometria:
          # if pattern_fm.search(gml_content[i]):
          #   inside_fm = True
          
          # elif pattern_fm.search(gml_content[i]) and not inside_fm:
          #   break
          if not inside_geometria: # not inside_fm and 
            match = pattern.search(gml_content[i])
            if match:
              lokalnyId = match.group(1)
              print ("traf", lokalnyId)
              break
          i -= 1

        # Szukanie lokalnyId w dół od linii z błędem (jeśli nie znaleziono wcześniej)
        if not lokalnyId:
          for i in range(line_number, len(gml_content)):
            if pattern_geometria_end.search(gml_content[i]):
              inside_geometria = False
            if pattern_geometria_start.search(gml_content[i]) or pattern_partial_geometria.search(gml_content[i]):
              inside_geometria = True
            if not inside_geometria:
            # if pattern_fm.search(gml_content[i]):
            #   inside_fm = True
            # elif pattern_fm.search(gml_content[i]) and not inside_fm:
            #   break
            # if not inside_fm:
              match = pattern.search(gml_content[i])
              if match:
                lokalnyId = match.group(1)
                print ("znal", lokalnyId)

czyli żeby w przypadku znalezienia błędu składniowego wewnątrz 'geometria' (przedrostki jak tutaj ot: mogą być różne!) szukał w górę, podobnie jeśli znajdzie błąd poniżej niego, ale powyżej gml:featureMember (tutaj już stały przedrostek)-> W skrócie chodzi, by w przypadku dowolnego błędu synthax (składniowego) pliku xml ma szukać lokalnegoId wewnątrz danego gml:featureMember (jeśli w tej frazie też jest błąd to między poprzednim poprawnym, a następnym).

Z góry dziękuje za wszelką pomoc!

PS. znacznik (przykładowy tutaj) OT_KUMN_A zmienia się w zależności od nazwy pliku (ostatnie 9 znaków)!

1

Ale żeś tego dowalił, spróbuj wyizolować najmniejszy możliwy kawałek kodu z błędem

0

Jeśli to jest skomplikowane, długie i nie zrozumiałe to proszę na podstawie ząłączonego fragmentu pliku xml podać sposób na wydobycie wartości znacznika lokalnyId, także gdy jest syntax error, wewnątrz danego gml:featureMember

0
lion137 napisał(a):

Ale żeś tego dowalił, spróbuj wyizolować najmniejszy możliwy kawałek kodu z błędem

Dla Syntax.error zmieniłem przykład:

funkcja (ta zaczynająca się od with open(plikGML, 'r') as file: ) wywala e597f8e9-a1cd-458e-9442-c32a7e4fc280 zamiast 272D6AAF-DB0F-9B0E-E053-CC2BA1testPB. Nie zależnie od miejsca błędu składni ma szukać tego pierwszego spełniającego dany pattern i będący wewnątrz lokalnyId, a nie gml:id

0

Ale zakładasz, że błąd będzie w strukturze pliku ‘xml’ czy w nazwie znacznika <ot:lokalnyId>?
Bo można by szukać tego znacznika, skoro zmieniłeś szablon wartości w tym znaczniku.

0

Zakładam że błąd może być w każdym znaczniku włącznie z tym, dlatego ważniejsze jest szukanie po frazie lokalnyId. W tym celu AI poleciło mi pattern:

pattern = re.compile(r'(\w{8}-\w{4}-\w{4}-\w{4}-\w{12})')

oraz frazy:

pattern_geometria_start = re.compile(r'<[^>]*:geometria>')
pattern_geometria_end = re.compile(r'</[^>]*:geometria>')
pattern_partial_geometria = re.compile(r'<gml:(Polygon|Point|Curve)[^>]')
0

Jeżeli znacznik <ot:lokalnyId> nie uległ uszkodzeniu, to najprościej wyszukać po tym znaczniku i sprawdzić poprawność zawartości według maski, ewentualnie wykonać procedurę naprawczą zawartości na podstawie cech (tylko duże litery i cyfry oraz znak ‛-’ ułożone w odpowiedni sposób).
W przeciwnym przypadku można zlokalizować graniczne znaczniki i wydobyć z tego fragmentu zawartość znacznika localnyId według maski.
Można też po zlokalizowaniu granicznych znaczników zlokalizować granice uszkodzonego znacznika localnyId i sprawdzić poprawność według maski, ewentualnie wykonać procedurę naprawczą.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1